Dual Package

Dual Package 3.2

Miễn phí
Improves the dual management options for LG monitors
Người dùng đánh giá
3.3  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
LG Soft India Pvt Ltd
Choose between clone mode, extended mode or single mode when using multiple monitors and select the position of each device. Extends the taskbar across all screens that you're using and the tile applications in different ways on your displays. The tool only works with LG monitors.
Dual Package phần mềm tiện ích cho phép một người dùng để quản lý cái Dual Display theo một cách tốt hơn trên LG màn hình. Tính năng:
- Cho phép người dùng để kết nối người hiển thị trong ba chế độ. tôi.e Nào, Mở rộng và Clone Mode.
- Cho phép người quản lý tje vị trí hiển thị.
- Cho phép người dùng để gia nhiệm vụ bar, trong trường hợp của chế độ mở rộng.
- Cho phép dùng để lát các ứng dụng.
- Provodes cái kết nối, kiểm thông tin.
Thông tin được cập nhật vào: